Panatang Makabayan ng Smart Gilas


Panatang Makabayan featuring the Smart Gilas 2 players. Laban Pilipinas!

One Response to Panatang Makabayan ng Smart Gilas

  1. John says:

    hahaha ! astig ! go Gilas !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *